soapbubble

17 tekstów – auto­rem jest soap­bub­ble.

Czy te wszys­tkie chwi­le nie były nic warte? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 lutego 2011, 20:07

lecz po tym stor­mie nig­dy już nie wzej­dzie słońce... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 sierpnia 2010, 11:32

Czy ko­lej­ny raz pot­knę się o przeszko­dy te­go życia? 

myśl
zebrała 27 fiszek • 6 sierpnia 2010, 13:45

Wspom­nienie to chwi­la z przeszłości. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 4 sierpnia 2010, 19:12

Bo trze­ba wieżyc że przy­jaciel nie za­wie­dzie Cie.. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 3 sierpnia 2010, 17:44

Życie to nie baj­ka lecz le­gen­da, w życiu ty­le rzeczy jest nieprawdą.. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 2 lipca 2010, 12:58

da­jesz mi powód do życia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 czerwca 2010, 13:25

- ej słyszysz tą burze?
- tak słysze.
- to oz­na­ka jak Cie nienawidzę. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 maja 2010, 15:32

chcę śnić ci się po no­cach jak natrętny koszmar,
chcę być naj­ważniej­szą osobą jaką znasz! <3 

myśl
zebrała 27 fiszek • 13 maja 2010, 13:25

Myślę o za­baw­nej sy­tuac­ji w szko­le przy­mykam oczy i nag­le widzę Ciebie z uśmie­chem na twarzy, który tak kochałam..
Dlacze­go Ty przy­pomi­nasz mi się ciągle?
chcę za­pomieć .. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 12 maja 2010, 14:45

soapbubble

Bo jest paru ludzi, bo jest pare w życiu dobrych chwil! ;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

soapbubble

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność